RPG Maker Finland

Full Version: [VX] KCG Skriptit
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kasa todella hyviä VX:n skriptejä, krediitit KCG. Nämä on käännetty englanniksi osa, mutta en ole ihan varma kuka käänsi.
Lähde: www.rpgmakervx.net
  • Lataa
"Here have some party members. I weren\'t using them anyway."

Big Grin

Edit. Kiehtokaa kuinka parin vuoden jälkeen löytää vanhan viestinsä, mutta ei tajua mitä on sillä tarkoittanut. Wink