RPG Maker Finland

Full Version: Tehdäänpäs RPG Maker Peli [Video]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.


Jos suunnittelet tekeväsi RPG pelin, kannattaa katsoa tämä video. Tässä luetellaan yleiset ansakuopat johon rpg makeraajat tippuvat harmi kyllä. Itse pakko tunnustaa, että olen langennut samantapaiseen ongelmaan kuin Ralph videossa Big Grin