RPG Maker Finland

Full Version: RM2k2XP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mikä?

RM2k2XP on RPG Maker 2000 ja 2003 versioiden resurssien konvertoimiseen RPG Maker XP muotoon tehty työkalu. Tällä hetkellä onnistuvat chipsettien ja charsettien konvertointi.

Ennen tähän tarkoitukseen on ollut työkaluja (2KX ja 2kxp), mutta niiden heikko toimivuus nykyaikaisilla ja muilla kuin japanilaisilla Windowseilla sai minut tekemään paremman työkalun tähän hommaan.

Kokeilkaa ja testailkaa ja ilmoitelkaa mahdollisista bugeista Smile

Koodit ja lataus

Julkaisin sovelluksen MIT lisenssin alla ja se on avointa lähdekoodia. Koodit on julkaistu GitHubissa: https://github.com/uuksu/RM2k2XP

Sovelluksen lataaminen onnistuu täältä: http://uuksu.kapsi.fi/other/RM2k2XP