RPG Maker Finland

Full Version: [XP] Moshroom's advanced movement and animation script
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hyviä puolen vuosikymmenen takaisia skriptejä on nykyään kovin vaikea löytää, ja niinkin alkeellinen asia kuin 8 ruudun kävelyanimaatio täytyy tehdä itse. Så här:

http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8dash/anim8.txt

Versio 0.4 skripti + demo (3.6.2015):

http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8da...m8dash.txt
http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8dash/anim8dash.7z

Skriptissä on seuraavat ominaisuudet:
  1. Juoksu A-nappia painettaessa
  2. Pidempi liikkumisanimaatio (oletus 8 ruutua)
  3. Erilliset seisomis-, kävely- ja juoksuanimaatiot pelattavalla hahmolla
  4. NPC:llä yksi animaatio
  5. Helppo muokattavuus: Ominaisuudet 2-5 on helppo poistaa vaihtamalla 6 vakion arvot (ohje skriptissä)
Tulee tarpeeseen, jos aikoo käyttää XP:llä esim. Pioneer Valley Gamesin charactersettejä (joista VX:lle optimoituina löytyy vaihtoehtoina ainoastaan 3:n ja 8:n ruudun animaatiot):

http://www.pioneervalleygames.com/free-resources.html
Nyt myös juoksuanimaatiolla.

http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8dash.txt

Characterset tulee olla tässä muodossa:

http://www.univelka.net/rmxp_res/char001.png
Tein vielä kolmannen version. Nyt skripti mahdollistaa juoksun, pidemmän liikkumisanimaation sekä pelattavalla hahmolla erilliset animaatiot seisomista, juoksemista ja kävelyä varten. Nämä luetaan samasta charactersetistä. NPC:illä käytetään charactersettejä, joissa on vain yksi animaatio. Tämä siksi, että eventillä on helppo vaihtaa NPC:n charactersettiä, mutta vaikeaa vaihtaa useita animaatioita sisältävän charactersetin lukukohtaa.

Lisäsin skriptin alkuun kahdeksan globaalia vakiota skriptin muokkauksen helpottamiseksi:

Code:
# Length of animations
ANIM_FRAMES = 8

# Number of animations
NPC_ANIMATIONS = 1
PLAYER_ANIMATIONS = 3

# Location of different animations in a characterset
ANIM_STAND_ID = 0
ANIM_WALK_ID = 1
ANIM_DASH_ID = 2

# Speed of movement
WALK_SPEED = 4
DASH_SPEED = 5

ANIM_X_ID-vakioita käytetään charactersetin lukukohdan määrittämiseen. 0 on ensimmäiset neljä riviä, 1 seuraavat neljä, 2 sitä seuraavat, jne. Jos esim. haluaa laittaa juoksuun ja kävelyyn saman animaation, voi laittaa niille saman ID:n. Jos haluaa käyttää RTP-charactersettejä, onnistuu tämä seuraavilla arvoilla:

Code:
# Length of animations
ANIM_FRAMES = 4

# Number of animations
NPC_ANIMATIONS = 1
PLAYER_ANIMATIONS = 1

# Location of different animations in a characterset
ANIM_STAND_ID = 0
ANIM_WALK_ID = 0
ANIM_DASH_ID = 0

# Speed of movement
WALK_SPEED = 4
DASH_SPEED = 5

Skripti:

http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8da...m8dash.txt

Demo:

http://www.univelka.net/rmxp_res/anim8dash/anim8dash.7z
Nice joppi Moshroom! Hyviä ja hyödyllisiä scriptejä, totta vie! Harmi, ettei itselläni ole XP:eetä. Big Grin