RPG Maker Finland

Full Version: Käännös Suomesta Englanniksi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei vain kaikille,

sain juuri äsken Lux Libertas-pelin v 0.1 valmiiksi, se toimii upeasti ja on saanut huomiota RPG make net:issä

Oletko taitava englannin ja suomen kielen kanssa? Olisitko sinä kiinnostunut kääntämään 15 minuutin alphan englanniksi?

Työ on helppo ja palkaksi saisit paikan crediteissä, toimitan teksin tänne sivulle ja koko yhteisö tai yksilöt voivat halutessaan osallistua käännöstyöhön!

Miten kääntäisit esimerkiksi tämän dialogin pätkän?

[Image: New_Intro_Scene_pic3.png]

Kehittelen peliä para aikaa, ja jos itse käännän sen, niin se tulee kestämään todella paljon, sillä joudun keskittymään bug fixeihin ja v 3 kehittämiseen.


Toimitan word tiedostot käännettävästä dialogista tänne piakkoin.

Commenttia kiitos Wink
Aah, ei mitään, löysin yhden hepun joka kääntää pelin, no worries.