RPG Maker Finland

Full Version: Priorisointihäiriö (derp)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Onko kenelläkään muulla koskaa vaikeuksia priorisoida asioitaan? Itsestäni voin ottaa hyvän esimerkin pelini osalta: Hahmolla Phantom on kaikki kyvyt jo läjitty kasaan. Hahmolla Shade, on niitä kaksi. Vain kaksi. Hahmolal joka siis on jo mukana pidemmältä ajalta. Mutta, kolmannella hahmolla, jota ei saada mukaan vielä piiiiitkään aikaan, on kaikki skillit jo iskettynä kiinni. Herp derp.
Itsekuri, josta asioiden priorisointi johdetaan, on yleensäkin vaikeasti ylläpidettävissä, etenkin kun se edellyttää aktiivista toimintaa.
Quote:Itsekuri, josta asioiden priorisointi johdetaan, on yleensäkin vaikeasti ylläpidettävissä, etenkin kun se edellyttää aktiivista toimintaa.

Olen erittäinkin aktiivinen. Aina..noh..välillä. Viikonlopun pidin lomaa.
Vinkkejä asioiden priorisoinnin oppimiseen: palkinto toivotusta käytöksestä ja rangaistus ei-toivotusta. Ole oma Pavlovin koirasi!